Chuyên viên Phân tích Đầu tư

Chức danh: Chuyên viên Phân tích Đầu tư

- Số lượng cần tuyển dụng: 05
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 12/08/2016 đến 12/09/2016

Tóm tắt công việc:
- Tham gia xây dựng phương án đầu tư, phương án tài chính dự án.
- Lập phân tích đầu tư, phân tích hiệu quả đầu tư và kế hoạch đầu tư cho cho dự án.  
- Nhận diện và phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến dự án .
- Tham gia đánh giá, phản biện cho các quyết định đầu tư .
- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh và kiểm soát việc thực thi kinh doanh

Yêu cầu:
- Nam/Nữ, tuổi dưới 30
- Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài (từ loại khá trở lên) hoặc đại học trong nước đạt loại giỏi (ưu tiên các trường Đại học: Ngoại thương, Kinh tế, Kinh tế Quốc dân) chuyên ngành tài chính, quản trị kinh doanh.
- Hiểu biết sâu về chuyên môn đầu tư, tài chính.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá, kiểm soát.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Biết sử dụng tốt các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc.


Gửi Hồ sơ qua địa chỉ email: hr@runsystem.net
Liên hệ: 
Ms Nguyễn Kim Dung
Email: hr@runsystem.net 
Skype: kimdzung2207 – Điện thoại: 0918 622 073
(Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả. Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu)